dimecres, d’abril 01, 2020
TALLER DE LLENGUA CICLE MITJÀ
Benvinguts nens i nenes de cicle mitjà, la proposta d’activitat de taller de llengua d’aquesta setmana és la següent:
Confeccionar una carta al nostre actual “coronavirus” en la llengua que et vulguis expressar (català, castellà o anglès).
En aquesta carta pots fer-li preguntes, pots explicar-li coses, pots enfadar-t’hi i fins hi tot li pots donar consells.
Hauràs de fer servir l’estructura de com es fa una carta: la introducció i/o salutació, la part principal o cos i la conclusió o part final. 
                                                             


 Lloc (Poble o ciutat), data (dia, mes, any)Salutació 
Part principal /cos amb diferents paràgrafs
 
Comiat on hi ha la conclusió o part final
Signatura
Datació
Altres pautes:
PER ESCRIURE UNA CARTA hem de tenir en compte els següents aspectes:
1. Primer escrivim una salutació a la persona a qui l’adrecem
2. Després pensem bé què li volem dir.
3. Comencem a escriure amb bona lletra la primera part.
4. Posem punt i a part i expliquem la segona cosa que li volem comunicar.
5. És bo fer preguntes perquè l’altra persona també tingui ganes de contestar-nos.
6. Al final de tot ens acomiadem i signem.

Un cop tingueu les cartes fetes les podeu enviar a:
Els tònics: anna.illa@martorell.femlamerce.cat 
Els redactors: sole.nietomartorell.femlamerce.cat